Members Login
Book IMs

 • Practice Excercises

  Baybayin 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin K

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin Pre-K1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Baybayin Pre-K2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Cyber Science 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Cyber Science 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  e-Math 7

  Allows students to discover, learn and explore mathematical concepts in a more interactive and engaging activities.

  Develops students' critical and problem solving skills by engaging them with different mathematical tasks.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  E-Math 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  e-Math 8

  Allows students to discover, learn and explore mathematical concepts in a more interactive and engaging activities.

  Develops students' critical and problem solving skills by engaging them with different mathematical tasks.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  e-Math III

  Allows students to discover, learn and explore mathematical concepts in a more interactive and engaging activities.

  Develops students' critical and problem solving skills by engaging them with different mathematical tasks.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  e-Math IV

  Allows students to discover, learn and explore mathematical concepts in a more interactive and engaging activities.

  Develops students' critical and problem solving skills by engaging them with different mathematical tasks.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  E-Math IV

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters : Reading 1 (K-12 Edition)

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Language 1

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Language 2

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Language 3

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Language 4

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Language 5

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters Reading 2 K-12

  Develops oral and written proficiency.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Language 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Reading 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Reading 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Reading 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Reading 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Encounters: Reading 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Essential 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  English Essential 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 1

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 10

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 2

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 3

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 4

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 5

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 6

  Salient Features: Gestalt Approaching in Teaching Language Arts.
  Integrated Approach to Language Learning.
  Teaching for Understanding Paradigm.
  Values-laden Reading Selections.
  Aligned with DepEd Curricular Standards.
  Application of Authentic Assessment.
  Differentiated Instruction (DI).

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Essential English 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Fundamentals of Accountancy, Business, And Management 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 10

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 7

  Nilikha upang magbiay liwanag o kislap sa diwa at kaisipan ng mga mag-aaral at mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, pagpapahalagaang pangkatauhan at pampanitikaan na makakapag-paunlad sa pagsulong ng wikang Filipino.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kalinangan IV

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 1

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 1

  Kayamanan 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 1

  Batayang Kagamitan Pampagtuturo

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 2

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 3

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 3 (NCR)

  Batayang Aklat sa Araling Panlipunan

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 4

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 5

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 6

  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 7

  Pagkakaroon ng malalim at makabuluhang pag-aaral ng Araling Panlipunan.
  Malawak na pagkakataon para Makaalam, Makapamuhay, Makagawa at Maging Ganap.
  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 8

  Pagkakaroon ng malalim at makabuluhang pag-aaral ng Araling Panlipunan.
  Malawak na pagkakataon para Makaalam, Makapamuhay, Makagawa at Maging Ganap.
  Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan Daigdig WT

  Kayamanan Daigdig WT

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan Ekonomiks

  Kayamanan Ekonomiks

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan II

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Kayamanan IV

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Knowing Jesus Christ K2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 1

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 2

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 3

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 4

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 5

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 6

  Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

  •  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
  •  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
  •  Backward Design.
  •  Differentiated Instruction (DI).
  •  Tranpormatibong Pagkatuto.
  •  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
  •  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Komunikasyon 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Lahing Kayumanggi K

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Lahing Kayumanggi N

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Lahing Kayumanggi P

  Download IMs
 • Practice Excercises

  MAPEH in Action 10

  MAPEH in Action 10

  Download IMs
 • Practice Excercises

  MAPEH in Action 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 1

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 2

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 3

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 4

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 5

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 6

  Develops practical understanding and promotes applications of Math in daily activities.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Math for Life 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Maturing In Jesus Christ Walking With Christ, The Way, The Truth, And The Life 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Maturing In Jesus Christ Walking With Jesus In Freedom 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Maturing In Jesus Christ Walking With The Trinity In The Church 10

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Philippines Pride 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Pre-Calculus

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English 7

  Help students function effectively in any situation that requires the use of English.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English 8

  Help students function effectively in any situation that requires the use of English.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English III

  Help students function effectively in any situation that requires the use of English.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Proficiency in English IV

  Help students function effectively in any situation that requires the use of English.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 10

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 6

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links III

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Science Links IV

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 1

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 2

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 3

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 4

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 5

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  The New Science Links 6

  A series intended for Grades 1-6 which aims to develop appreciation for Science by focusing on its applications to real life.

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Turning Points 7

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Turning Points 8

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Turning Points 9

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 1

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 2

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 3

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 4

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 5

  Download IMs
 • Practice Excercises

  Yamang Filipino 6

  Download IMs

You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!