Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 8

Pagkakaroon ng malalim at makabuluhang pag-aaral ng Araling Panlipunan.
Malawak na pagkakataon para Makaalam, Makapamuhay, Makagawa at Maging Ganap.
Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 2

Topic 11

2-
Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya.

Topic 12

2-
Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya.

Topic 13

2-
Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Kapaligiran at Pamumuhay sa Asya.

Lesson 3

Topic 28

2-
Ang Unang Sibilisasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Unang Sibilisasyon.

Topic 29

2-
Ang Unang Sibilisasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Unang Sibilisasyon.

Chapter 2

Lesson 7

Topic 14

2-
Mga Relihiyong Nagmula sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Relihiyong Nagmula sa Asya.

Topic 15

2-
Mga Relihiyong Nagmula sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Relihiyong Nagmula sa Asya.

Topic 16

2-
Mga Relihiyong Nagmula sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Relihiyong Nagmula sa Asya.

Chapter 3

Lesson 9

Topic 26

2-
Ang Sibilisasyong Indus

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Sibilisasyong Indus.

Topic 27

2-
Ang Sibilisasyong Indus

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Sibilisasyong Indus.

Topic 32

2-
Ang Imperyong Persyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Persyano.

Topic 33

2-
Ang Imperyong Persyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Persyano.

Topic 39

2-
Ang Imperyong Seljuk

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Seljuk.

Topic 40

2-
Ang Imperyong Seljuk

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Seljuk.

Topic 41

2-
Ang Imperyong Seljuk

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Seljuk.

Topic 48

2-
Ang Kolonyalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kolonyalismo sa Asya.

Topic 49

2-
Ang Kolonyalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kolonyalismo sa Asya.

Topic 50

2-
Ang Kolonyalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kolonyalismo sa Asya.

Lesson 11

Topic 34

2-
Ang Imperyong Ottoman

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Ottoman.

Topic 35

2-
Ang Imperyong Ottoman

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Ottoman.

Topic 36

2-
Ang Imperyo ni Genghis Khan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyo ni Genghis Khan.

Topic 37

2-
Ang Imperyo ni Genghis Khan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyo ni Genghis Khan.

Topic 38

2-
Ang Imperyo ni Genghis Khan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyo ni Genghis Khan.

Topic 42

2-
Ang Imperyong Hapones

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Hapones.

Topic 43

2-
Ang Imperyong Hapones

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Hapones.

Topic 44

2-
Ang Imperyong Hapones

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Imperyong Hapones.

Topic 51

2-
Nasyonalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Nasyonalismo sa Asya.

Topic 52

2-
Nasyonalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Nasyonalismo sa Asya.

Topic 53

2-
Nasyonalismo sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Nasyonalismo sa Asya.

Chapter 4

Lesson 13

Topic 57

2-
Ang mga Pamahalaang Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Pamahalaang Asya.

Topic 58

2-
Ang mga Pamahalaang Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Pamahalaang Asya.

Topic 589

2-
Ang mga Pamahalaang Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Pamahalaang Asya.

Lesson 14

Topic 60

2-
Ang Pamilyang Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamilyang Asyano.

Topic 61

2-
Ang Pamilyang Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamilyang Asyano.

Topic 62

2-
Ang Pamilyang Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamilyang Asyano.

Lesson 15

Topic 63

2-
Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Topic 64

2-
Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Topic 65

2-
Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Lesson 16

Topic 17

2-
Mga Bantog na Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Bantog na Asyano.

Topic 18

2-
Mga Bantog na Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Bantog na Asyano.

Topic 19

2-
Mga Bantog na Asyano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Bantog na Asyano.

Topic 20

2-
Yamang Tao ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Yamang Tao ng Asya.

Topic 21

2-
Yamang Tao ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Yamang Tao ng Asya.

Topic 22

2-
Yamang Tao ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Yamang Tao ng Asya.

Topic 23

2-
Populasyon ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Populasyon ng Asya.

Topic 24

2-
Populasyon ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Populasyon ng Asya.

Lesson 17

Topic 65

2-
Mga Samahang Panrehiyon sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Topic 70

2-
Mga Samahang Panrehiyon sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Topic 71

2-
Mga Samahang Panrehiyon sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabagong Pang-ekonomiya sa Asya.

Topic 75

2-
Mga Hadlang sa Kapayapaan sa Rehiyon ng Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Hadlang sa Kapayapaan sa Rehiyon ng Asya.

Lesson 18

Topic 66

2-
Iba't Ibang Isyu sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Iba’t Ibang Isyu sa Asya.

Topic 67

2-
Iba't Ibang Isyu sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Iba’t Ibang Isyu sa Asya.

Topic 68

2-
Iba't Ibang Isyu sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Iba’t Ibang Isyu sa Asya.

Topic 78

2-
Mga Transnasyonal na Krimen sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Transnasyonal na Krimen sa Asya.

Topic 79

2-
Mga Transnasyonal na Krimen sa Asya

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Transnasyonal na Krimen sa Asya.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!