Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 7

Pagkakaroon ng malalim at makabuluhang pag-aaral ng Araling Panlipunan.
Malawak na pagkakataon para Makaalam, Makapamuhay, Makagawa at Maging Ganap.
Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

2-
Pag-aaral ng Kasaysayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaral ng Kasaysayan.

Topic 2

2-
Pag-aaral ng Kasaysayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaral ng Kasaysayan.

Topic 3

2-
Pag-aaral ng Kasaysayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaral ng Kasaysayan.

Topic 4

2-
Pag-aaral ng Kasaysayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaral ng Kasaysayan.

Topic 5

2-
Pag-aaral ng Kasaysayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaral ng Kasaysayan.

Topic 6

2-
Mga Anyong Lupa at Tubig sa Pilipinas

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Anyong Lupa at Tubig sa Pilipinas.

Lesson 2

Topic 26

2-
Mga Sinaunang Pamayanan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Sinaunang Pamayanan.

Topic 27

2-
Mga Sinaunang Pamayanan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Sinaunang Pamayanan.

Topic 28

2-
Mga Sinaunang Pamayanan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Sinaunang Pamayanan.

Lesson 4

Topic 29

2-
Pamumuhay at Kultura ng mga Unang Pilipino

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay at Kultura ng mga Unang Pilipino.

Topic 30

2-
Pamumuhay at Kultura ng mga Unang Pilipino

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay at Kultura ng mga Unang Pilipino.

Lesson 5

Topic 35

2-
Ang Pananakop ng Espanya

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng Espanya.

Topic 36

2-
Ang Pamahalaang Kolonyal ng Espanya

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Kolonyal ng Espanya.

Topic 37

2-
Ang Pamahalaang Kolonyal ng Espanya

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Kolonyal ng Espanya.

Chapter 2

Lesson 9

Topic 39

2-
Pagsibol ng Damdaming Makabayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagsibol ng Damdaming Makabayan.

Topic 40

2-
Pagsibol ng Damdaming Makabayan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagsibol ng Damdaming Makabayan.

Chapter 3

Lesson 10

Topic 41

2-
Mga Kilusang Propaganda

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kilusang Propaganda.

Topic 42

2-
Mga Kilusang Propaganda

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kilusang Propaganda.

Topic 43

2-
Ang Katipunan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Katipunan.

Topic 44

2-
Ang Himagsikang 1896

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Himagsikang 1896.

Topic 45

2-
Ang Himagsikang 1896

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Himagsikang 1896.

Lesson 11

Topic 46

2-
Ang Pamahalaang Amerikano

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Amerikano.

Topic 47

2-
Ang Pamahalaang Amerikano

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Amerikano.

Lesson 13

Topic 54

2-
Pamahalaang Hapones

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Hapones.

Topic 55

2-
Pamahalaang Hapones

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaang Hapones.

Chapter 4

Lesson 14

Topic 56

2-
Ang Pagtatatag ng Bansa

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagtatatag ng Bansa.

Topic 57

2-
Ang Pagtatatag ng Bansa

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagtatatag ng Bansa.

Lesson 16

Topic 58

2-
Ang Pagdeklara ng Batas Militar

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdeklara ng Batas Militar.

Topic 59

2-
Ang Pagdeklara ng Batas Militar

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdeklara ng Batas Militar.

Topic 60

2-
Ang Pagdeklara ng Batas Militar

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdeklara ng Batas Militar.

Topic 61

2-
Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar.

Lesson 17

Topic 62

2-
Ang Rebolusyon 1986

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rebolusyon 1986.

Topic 63

2-
Ang Rebolusyon 1986

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rebolusyon 1986.

Lesson 18

Topic 64

2-
Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan.

Topic 65

2-
Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan

Topic 66

2-
Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan

Ang activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagpapatatag ng Pamahalaan


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!