Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 4

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 0

Lesson 0

9-

Chapter 1

Lesson 1

12-
13-
13-

Lesson 2

12-
13-
13-

Lesson 3

12-
Ang video na ito ay nagtatalakay ang ibat-ibang teorya na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bansang Pilipinas.

Tinatalakay din dito ang pisikal na katangian ng bansa at kung paano makakatulong ang mga mamamayan sa pangangalaga ng likas na yaman

12-
13-

Lesson 4

12-

Lesson 5

12-
13-

Lesson 6

10-
10-
12-
12-

Chapter 2

Lesson 1

12-
13-

Lesson 2

12-
12-

Lesson 3

12-

Lesson 4

12-
13-

Lesson 5

12-

Lesson 6

10-
12-

Lesson 7

10-
12-
12-

Chapter 3

Lesson 1

12-
13-

Lesson 2

11-
12-
13-

Lesson 4

11-
12-
Ang video na ito ay nagpapakita ng mga pangyayari noong panahon ng pagsakop ng mga Amerikano

Kasama na rin dito ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at mga Hapones.

10-
10-
10-

Lesson 5

11-
12-
Ang video na ito ay nagpapakita ng mga pangyayari noong panahon ng pagsakop ng mga Hapones

Kasama na rin dito ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at mga Amerikano.

12-
Ang video na ito ay nagpapakita ng mga pangyayari noong panahon ng pagsakop ng mga Hapones

Kasama na rin dito ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at mga Amerikano.

10-
10-

Lesson 6

11-
Ang video na ito ay nagpapakita ng mga sinaunang kaugalian ng mga Pilipino.

Layon din ng video na ito na magkaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral ukol sa mga lumang tradisyon at gawi ng kanilang mga ninuno.

12-
13-
13-
13-

Chapter 4

Lesson 1

11-
Ang mga video na ito ay nagpapakita ng pinagmulan ng tradisyon at kultura ng bansa.

Layon nitong maipakita sa mga mag-aaral ang tungkulin ng bawat henerasyon na panatilihin at paunlarin ang kulturang Pilipino.

11-
Ang mga video na ito ay nagpapakita ng pinagmulan ng tradisyon at kultura ng bansa.

Layon nitong maipakita sa mga mag-aaral ang tungkulin ng bawat henerasyon na panatilihin at paunlarin ang kulturang Pilipino.

12-
12-
12-
12-
13-

Lesson 2

11-
12-

Lesson 3

12-
13-
Ang Hand out na ito ay nagtatalakay ukol sa mga batayang Karapatan at Kalayaan ng Mamamayan ayon sa Saligang Batas.

Tinatalakay din dito ang ibat ibang uri ng karapatan, katungkulan at mga pananagutan ng mga Pilipino

Lesson 4

11-
12-
13-

You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!