Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 4

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

4-
Maari Po Ba

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Diyalogo na pinamagatang Maari Po Ba hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

2-
Paksa 1: Pagbibigay-kahulugan sa salita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay-kahulugan sa salita”.

Lesson 2

Topic 1

4-
Halina Kayo (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Halina Kayo”hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 5

2-
Paksa 5: Pagsuri sa pangunahing ideya

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsuri sa pangunahing ideya”.Ready-to-Print Activity Sheets

Lesson 3

Topic 1

4-
Unang Pangalan (Palarawang Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Palarawang Sanaysay na pinamagatang “Unang Pangalan” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 9

2-
Paksa 9: Pagbuo ng konsepto ng klaster ng mga salita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsuri sa pangunahing ideya”.

Chapter 2

Lesson 4

Topic 1

4-
Maglakbay Tayo (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Maglakbay Tayo” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 13

2-
Paksa 13: Pagtukoy sa panlapi at salitang-ugat

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa panlapi at salitang-ugat”.

Lesson 5

Topic 1

4-
Sa Aking Pag-iisa (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kwento na pinamagatang “Sa Aking Pag-iisa” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 17

2-
Paksa 17: Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon”.

Lesson 6

Topic 1

4-
Malaking Pagkakamali (Parabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Parabula na pinamagatang “Malaking Pagkakamali” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 19

2-
Paksa 19: Pagsuri sa sanhi ng pangyayari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsuri sa sanhi ng pangyayari”.

Lesson 7

Topic 21

2-
Paksa 21: Pagbuo ng prediksyon o hinuha

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng prediksyon o hinuha”.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 1

4-
Salamat Bayan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Salamat Bayan” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 27

2-
Paksa 27: Pagsagot sa tanong na bakit at paano

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsagot sa tanong na bakit at paano”.

Lesson 2

Topic 1

4-
T'boli (Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman na pinamagatang “T’boli” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 31

2-
Paksa 31: Paggamit sa panghalip at panghalip panao

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit sa panghalip at panghalip panao”.

Lesson 3

Topic 1

4-
Ang Lakambini (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Ang Lakambini” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 33

2-
Paksa 33: Paggamit sa panghalip paari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit sa panghalip paari”.

Lesson 4

Topic 1

4-
Mahalin Sila (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Ang Lakambini” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Lesson 6

Topic 1

4-
Natatanging Pagdiriwang sa Bansa (Photo Essay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Phot Essay o na pinamagatang “Natatanging Pagdiriwang sa Bansa” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Lesson 7

Topic 1

4-
Yaring Pamilya (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Yaring Pamilya” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Chapter 4

Lesson 4

Topic 1

4-
Mahalin Sila (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Mahalin Sila” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 37

2-
Paksa 37: Paglalahad sa sanhi at bunga

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paglalahad sa sanhi at bunga”.

Lesson 5

Topic 41

2-
Paksa 41: Pagbasa sa isang resipi; pagsusunod-sunod sa mga hakbang

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa "Pagbasa sa isang resipi; pagsusunod-sunod sa mga hakbang".

Lesson 6

Topic 1

4-
Natatanging Pagdiriwang sa Bansa (Photo Essay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Phot Essay o na pinamagatang “Natatanging Pagdiriwang sa Bansa” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 47

2-
Paksa 47: Paggamit sa pandiwang panghinaharap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit sa pandiwang panghinaharap

Lesson 7

Topic 1

4-
Yaring Pamilya (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Phot Essay o na pinamagatang “Natatanging Pagdiriwang sa Bansa” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 49

2-
Paksa 49: Paglalarawan sa diksyonaryo at paggamit ng pamatnubay na salita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paglalarawan sa diksyonaryo at paggamit ng pamatnubay na salita”.

Chapter 5

Lesson 1

Topic 1

4-
Mga Uri ng Taniman (Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman na pinamagatang "Mga Uri ng Taniman" hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 55

2-
Paksa 55: Paggamit ng pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng pang-uri”.

Lesson 2

Topic 1

4-
Kaibigan Ka Ba ng Mundo? (Dula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Dula na pinamagatang “Kaibigan Ka Ba ng Mundo?” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Lesson 5

Topic 1

4-
Magbigay ng Prediksyon (Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kwento na pinamagatang “Magbigay ng Prediksyon” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Lesson 7

Topic 1

4-
Balita

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Balita na pinamagatang

Chapter 6

Lesson 4

Topic 59

2-
Paksa 59: Paggamit ng pang-uring pamilang

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng pang-uring pamilang Ready-to-Print Activity Sheets

Lesson 5

Topic 61

2-
Paksa 61: Paggamit ng pang-uring naglalarawan ng damdamin

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng pang-uring naglalarawan ng damdamin”.

Chapter 7

Lesson 1

Topic 1

4-
Ang Nawawalang Prinsesa (Katutubong Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Katutubong Kuwento na pinamagatang "Ang Nawawalang Prinsesa" hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 63

2-
Paksa 63: Pagpapatunay sa piksyon o di-piksyong babasahin

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagpapatunay sa piksyon o di-piksyong babasahin”.

Lesson 2

Topic 1

4-
Camouflage (Artikulong Pang-agham)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Artikulong Pang-agham na pinamagatang “Camouflage” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 67

2-
Paksa 67: Pagbasa sa artikulong pang-agham

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbasa sa artikulong pang-agham”.

Lesson 3

Topic 1

4-
Ramadan (Sanaysay ng Naglalahad ng Kaalaman)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay ng Naglalahad ng Kaalaman na pinamagatang “Ramadan” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 70

2-
Paksa 70: Paggamit ng pang-abay na panlunan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng pang-abay na panlunan”.

Lesson 4

Topic 1

4-
Ano ang Kapayapaan? (Kasabihan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kasabihan na pinamagatang “Ano ang Kapayapaan?” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 71

2-
Paksa 71: Pagbuo ng konseptong web

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbuo ng konseptong web”.

Lesson 5

Topic 1

4-
Aralin 5_Kapayapaang Pangako (Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Naglalahad ng Kaalaman na pinamagatang “Kapayapaang Pangako” hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 75

2-
Paksa 75: Pagsusuri sa pokus ng pagpapahalaga

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri sa pokus ng pagpapahalaga”.

Lesson 6

Topic 1

4-
Olympics Noon at Ngayon (Photo Essay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Photo Essay na pinamagatang "Olympics Noon at Ngayon" hango sa aklat ng Komunikasyon 4.

Topic 79

2-
Paksa 79: Paglalarawan sa patalastas at panawagan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paglalarawan sa patalastas at panawagan”.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!