Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 6

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

2-
Katangian ng Populasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Lesson 2

Topic 2

2-
Populasyon: Suliranin at Solusyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Populasyon: Suliranin at Solusyon.

Topic 3

2-
Distribusyon ng Populasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Distribusyon ng Populasyon.

Topic 4

2-
Distribusyon ng Populasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Distribusyon ng Populasyon.

Topic 5

2-
Populasyon: Umaasa at Inaasahan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Populasyon: Umaasa at Inaasahan.

Lesson 4

Topic 6

2-
Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas.

Topic 7

2-
Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas.

Topic 8

2-
Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pamayanang Kultural ng Pilipinas.

Topic 9

2-
Mga Pamayanang Kultural: Sanhi at Epekto ng Iba’t Ibang Suliranin

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pamayanang Kultural: Sanhi at Epekto ng Iba’t Ibang Suliranin.

Topic 10

2-
Karapatan ng mga Pamayanang Kultural

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Karapatan ng mga Pamayanang Kultural.

Lesson 6

Topic 16

2-
Pag-uugaling Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pag-uugaling Pilipino.

Topic 17

2-
Pag-uugaling Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pag-uugaling Pilipino.

Topic 18

2-
Mabuti at Masamang Epekto ng Iba’t Ibang Pag-uugaling Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mabuti at Masamang Epekto ng Iba’t Ibang Pag-uugaling Pilipino.

Topic 19

2-
Pag-uugaling Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pag-uugaling Pilipino.

Topic 20

2-
Pag-uugaling Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pag-uugaling Pilipino.

Chapter 2

Lesson 1

Topic 21

2-
Ang Pilipinas at ang Mundo

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Pilipinas at ang Mundo.

Topic 22

2-
Ang Pilipinas at ang Mundo

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Pilipinas at ang Mundo.

Topic 23

2-
Relatibong Lokasyon ng mga Bansa sa Mundo

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Relatibong Lokasyon ng mga Bansa sa Mundo.

Topic 25

2-
Ang Pilipinas at ang Mundo

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Pilipinas at ang Mundo.

Topic 26

2-
Katangiang Pisikal ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Topic 30

2-
Teritoryo ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Lesson 2

Topic 27

2-
Mga Anyong Lupa sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Lesson 3

Topic 28

2-
Mga Anyong Tubig sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Lesson 4

Topic 31

2-
Likas na Yaman ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Lesson 5

Topic 32

2-
Mga Suliraning Pangkapaligiran ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng Populasyon.

Topic 33

2-
Mga Ahensya ng Pamahalaan na Nangangalaga sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Ahensya ng Pamahalaan na Nangangalaga sa Kapaligiran.

Topic 34

2-
Ang mga Pilipino at ang mga Pagbabago sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang mga Pilipino at ang mga Pagbabago sa Kapaligiran.

Topic 35

2-
Basura Mo, Babalik Sa Iyo!

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Basura Mo, Babalik Sa Iyo!.

Topic 36

2-
Pagsagip sa mga Yamang Likas ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pagsagip sa mga Yamang Likas ng Pilipinas.

Topic 37

2-
Mga Gawaing Pangkalikasan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Gawaing Pangkalikasan.

Topic 39

2-
Pangangalaga sa Kalikasan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pangangalaga sa Kalikasan.

Topic 40

2-
Papel ng mga Mag-aaral sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Papel ng mga Mag-aaral sa Kapaligiran.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 41

2-
Pangulo o Punong Ministro?

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pangulo o Punong Ministro?.

Topic 42

2-
Uri ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Uri ng Pamahalaan.

Topic 43

2-
Uri ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Uri ng Pamahalaan.

Topic 44

2-
Pagbabago ng Uri ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pagbabago ng Uri ng Pamahalaan.

Lesson 2

Topic 46

2-
Paggawa ng Batas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Paggawa ng Batas.

Topic 47

2-
Ang Republika ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Republika ng Pilipinas.

Topic 48

2-
Ang Pambansang Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Pambansang Pamahalaan.

Topic 49

2-
Ang Lokal na Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Lokal na Pamahalaan.

Topic 50

2-
Tatlong Sangay ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Tatlong Sangay ng Pamahalaan.

Topic 51

2-
Ahensya ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ahensya ng Pamahalaan.

Topic 52

2-
Ahensya ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ahensya ng Pamahalaan.

Topic 53

2-
Ahensya ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ahensya ng Pamahalaan.

Topic 54

2-
Ahensya ng Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ahensya ng Pamahalaan.

Lesson 3

Topic 11

2-
Pagkamamamayang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pagkamamamayang Pilipino.

Topic 12

2-
Pagkilala sa Mamamayang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pagkilala sa Mamamayang Pilipino.

Topic 13

2-
Pagkamamamayang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pagkamamamayang Pilipino.

Lesson 4

Topic 14

2-
Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino.

Topic 15

2-
Mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Tungkulin ng Mamamayang Pilipino.

Chapter 4

Lesson 6

Topic 77

2-
Mga Ugaling Hadlang sa Pag-unlad

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Ugaling Hadlang sa Pag-unlad.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!