Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan IV

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

10-
11-
12-
12-
Introduksyon sa Ekonomiks.

Ilalahad ng powerpoint ang kahulugan at maipapaliwanag ang kaisipian ng Ekonomiks at ipapakita sa larawan ang kaisiapan ng Opportunity Cost at Benefit upang mas lalong maipaliwanag ang mga konseptong ito.

13-

Lesson 2

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 3

10-
11-
12-
12-
12-
12-
13-

Lesson 4

10-
10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 5

10-
10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 6

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 7

10-
11-
12-
13-

Lesson 8

10-
Tinatalakay ng video clip na ito ang mga epekto ng sobrang pagkonsumo ng bigas at implikasyon nito sa produksyon.

Mabibigyan ng importansiya ng mga kabataan ang tamang pagkonsumo ng isang bagay at pagiging responsableng konsumer.

11-
12-
12-
13-

Lesson 9

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 10

11-
13-
10-
11-

Chapter 2

Lesson 11

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 12

10-
11-
12-
13-

Lesson 13

10-
11-
12-
12-
13-
13-

Lesson 14

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 15

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 16

10-
10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 17

10-
11-
12-
12-
13-
13-

Lesson 18

10-
11-
12-
12-
13-

Chapter 3

Lesson 19

10-
11-
12-
13-

Lesson 20

10-
11-
12-
12-
12-
12-
13-

Lesson 21

10-
10-
11-
12-
13-

Lesson 22

10-
11-
12-
12-
12-
13-

Lesson 23

10-
11-
12-
13-
13-

Lesson 24

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 25

10-
11-
12-
12-
12-
12-
13-

Chapter 4

Lesson 26

10-
11-
12-
12-
12-
12-
13-

Lesson 27

10-
10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 28

10-
11-
12-
12-
13-

Lesson 29

10-
10-
11-
11-
12-
12-
11-
13-
13-

Lesson 30

10-
11-
12-
12-
13-

You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!