Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 1

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 0

Lesson 0

2-

Chapter 1

Lesson 0

2-
2-

Lesson 1

1-
2-
2-
1-
2-

Topic 1

4-
Handa sa Pagpasok

Audio tungkol sa isang diyalogo na pinamagatang "Handa sa Pagpasok"

2-
Paksa 1: Pagsulat ng Alpabetong Filipino

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Alpabetong Filipino”.

2-
Ready-to-Print: Paunang Pagsubok

Ready-to-Print: Paunang Pagsubok

Topic 2

2-
Paksa 2: Pagsulat ng Alpabetong Filipino

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Alpabetong Filipino”.

2-

Topic 3

2-
Mga Patinig at Katinig

Pagsasanay tungkol sa "Mga Patinig at Katinig"

Topic 4

2-
Mga Patinig at Katinig

Pagsasanay tungkol sa "Patinig at Katinig"

Lesson 2

2-
1-

Topic 1

4-
Batang Huwaran

Batang Huwaran

Topic 3

2-
2-

Topic 4

1-

Lesson 3

2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-

Topic 1

4-
Halina't Mag-ehersisyo

Halina't Mag-ehersisyo

Topic 31

2-
Paksa 31: Pagsunod sa panuto

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsunod sa panuto”.

Topic 32

2-
Paksa 32: Pagsunod sa panuto

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsunod sa panuto”.

Lesson 4

1-
1-
1-

Lesson 5

2-

Lesson 6

2-
2-

Lesson 10

11-

Chapter 2

Lesson 0

2-
2-

Lesson 1

1-

Lesson 3

Topic 5

2-

Topic 6

2-

Lesson 4

11-

Topic 7

2-
2-

Topic 16

2-
Paksa 16: Talaan ng mga nilalaman

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Talaan ng mga nilalaman”.

Lesson 5

1-

Topic 5

4-
Magpakilala (Diyalogo)

"Magpakilala" Hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 19

2-
Dalawang Uri ng Pangngalan

Pagsasanay tungkol sa "Dalawang Uri ng Pangngalan ng Tao".

Topic 20

2-
Dalawang Uri ng Pangngalan

Pagsasanay tungkol sa "Dalawang Uri ng Pangngalan ng Tao".

Lesson 6

2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-

Topic 1

1-
Roleta ng Kapalaran - Laro

Roleta ng Kapalaran - Laro

Topic 6

4-
Kilalanin Siya (Sanaysay)

"Kilalanin Siya" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 23

2-
Paksa 23: Pangngalan ng lugar (Pantangi -Pambalana)

Pagsasanay tungkol sa "Pangngalan ng lugar (Pantangi - Pambalana)".

Topic 24

2-
Paksa 24: Pangngalan ng lugar (Pantangi -Pambalana)

Pagsasanay tungkol sa "Pangngalan ng lugar (Pantangi - Pambalana)

Lesson 7

1-
2-
4-
1-

Topic 7

4-
Sa Grocery (Kuwento)

"Sa Grocery" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 21

2-
Paksa 21: Pantangi at pambalanang pangngalan ng mga bagay

Pagsasanay tungkol sa "Pantangi at pambalanang pangngalan ng mga bagay".

Topic 22

2-
Paksa 22: Pantangi at pambalanang pangngalan ng mga bagay

Pagsasanay tungkol sa "Pantangi at pambalanang pangngalan ng mga bagay".

Lesson 8

1-

Lesson 9

2-
2-
2-
2-

Topic 25

2-
Paksa 25: Pagtukoy sa magkasingkahulugan o magkasalungat

Pagsasanay tungkol sa "Pagtukoy sa magkasingkahulugan o magkasalungat".

Topic 26

2-
Paksa 26: Pagtukoy sa magkasingkahulugan o magkasalungat

Pagsasanay tungkol sa "Pagtutukoy sa magkasingkahulugan o magkasalungat".

Lesson 10

2-
1-

Topic 33

2-
Paksa 33: Paggamit ng semantic web

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paggamit ng semantic web”.

Topic 34

2-
Paggamit ng sementic web

Pagsasanay tungkol sa "Paggamit ng sementic web".

Lesson 12

2-

Lesson 13

13-

Lesson 14

12-
12-

Chapter 3

Lesson 0

2-

Lesson 1

13-
1-

Lesson 4

1-

Lesson 5

1-

Topic 10

1-

Lesson 6

12-

Topic 11

1-
2-
1-

Topic 12

2-
1-

Lesson 9

Topic 2

4-
Bantog na Pintor (Tula)

"Bantog na Pintor" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Lesson 10

2-

Topic 3

4-
Si Agila (Sanaysay na Naglalarawan)

"Si Agila" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Lesson 11

13-
2-

Lesson 12

2-
2-
2-
2-
2-
2-

Lesson 14

1-
2-
1-
2-

Lesson 15

2-
1-
2-

Lesson 17

2-

Lesson 22

10-

Lesson 25

13-

Lesson 27

10-

Chapter 4

Lesson 0

1-

Lesson 1

12-

Lesson 2

12-

Lesson 4

1-
2-

Lesson 8

Topic 15

2-

Topic 16

1-
1-

Lesson 11

13-
12-

Topic 21

2-
Mapa ng isang lugar

Pagsasanay tungkol sa "Mapa ng isang lugar".

Topic 22

2-
Paksa 22: Mapa ng isang lugar

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Mapa ng isang lugar”.

Topic 37

2-
Paksa 37: Ito, Iyan, Iyon

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ito, Iyan, Iyon”.

Topic 38

2-
Paksa 38: Ito, Iyan, Iyon

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ito, Iyan, Iyon”.

Topic 49

2-
Pagsagot sa tanong na bakit at paano

Pagsasanay tungkol sa "Pagsagot sa tanong na bakit at paano".

Topic 50

2-
Pagsagot sa tanong na bakit at paano

Pagsasanay tungkol sa "Pagsagot sa tanong na bakit at paano".

Lesson 12

Topic 5

4-
Tunay na Pilipino! (Diyalogo/Rap)

"Tunay na Pilipino!" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 7

2-
Pagsunod - sunod ng mga pangyayari

Pagsasanay tungkol sa "Pagsunod - sunod ng mga pangyayari".

Topic 8

2-
Pagsunod - sunod ng mga pangyayari

Pagsasanay tungkol sa "Pagsunod - sunod ng mga pangyayari".

Topic 53

2-
Ako at Ikaw

Pagsasanay tungkol sa "Ako at Ikaw".

Topic 54

2-
Ako at Ikaw

Pagsasanay tungkol sa "Ako at Ikaw".

Lesson 13

1-

Topic 23

2-
Paglalarawan sa tulong ng tsart

Pagsasanay tungkol sa "Paglalarawan sa tulong ng tsart".

Topic 24

2-
Paglalarawan sa tulong ng tsart

Pagsasanay tungkol sa "Paglalarawan sa tulong ng tsart".

Lesson 14

2-
2-

Topic 51

2-
Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram

Pagsasanay tungkol sa "Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram".

Topic 52

2-
Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram

Pagsasanay tungkol sa "Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram".

Lesson 16

10-

Lesson 18

1-
1-
2-

Lesson 19

10-

Lesson 21

1-
1-

Lesson 22

13-

Lesson 23

12-

Lesson 27

13-

Lesson 35

10-
10-

Lesson 37

10-

Lesson 39

2-

Chapter 5

Lesson 2

1-

Lesson 3

12-

Lesson 7

13-

Lesson 13

11-

Lesson 14

12-

Lesson 15

Topic 1

4-
Parang Gulaman (Robus na Kuwento)

"Parang Gulaman" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 45

2-
Salitang Kilos sa Panahong Pangkasalukuyan

Pagsasanay tungkol sa "Salitang Kilos sa Panahong Pangkasalukuyan".

Topic 46

2-
Salitang Kilos sa Panahong Pangkasalukuyan

Pagsasanay tungkol sa "Salitang Kilos sa Panahong Pangkasalukuyan".

Lesson 17

Topic 3

4-
Sa Karagatan (Kwento)

"Sa Karagatan" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 17

2-
Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon

Pagsasanay tungkol sa "Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon".

Topic 18

2-
Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon

Pagsasanay tungkol sa "Paglalahad ng damdamin sa sitwasyon".

Topic 51

2-
Salitang - Ugat

Pagsasanay tungkol sa "Salitang - Ugat".

Topic 52

2-
Salitang - Ugat

Pagsasanay tungkol sa "Salitang - Ugat".

Topic 67

2-
Pagbasa sa artikulong pang - agham

Pagsasanay tungkol sa "Pagbasa sa artikulong pang - agham".

Topic 68

2-
Pagbasa sa artikulong pang - agham

Pagsasanay tungkol sa "Pagbasa sa artikulong pang - agham".

Lesson 18

10-

Topic 4

4-
Super Kitty (Komik Strip na Pabula)

"Super Kitty" Hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 21

2-
Pagbuo ng prediksyon o hinuha

Pagsasanay tungkol sa "Pagbuo ng prediksyon o hinuha"

Topic 22

2-
Pagbuo ng prediksyon o hinuha

Pagsasanay tungkol sa "Pagbuo ng prediksyon o hinuha"

Topic 49

2-
Salitang kilos sa panahong pangnagdaan at panghinaharap

Pagsasanay tungkol sa "Salitang kilos sa panahong pangnagdaan at panghinaharap".

Topic 50

2-
Salitang kilos sa panahong pangnagdaan at panghinaharap

Pagsasanay tungkol sa "Salitang kilos sa panahong pangnagdaan at panghinaharap".

Lesson 20

13-

Lesson 23

2-

Chapter 6

Lesson 6

11-

Lesson 16

12-

Lesson 19

Topic 5

4-
Munting Dilaw na Ibon (Pabula)

"Munting Dilaw na Ibon" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 65

2-
Pang - abay na Panlunan

Pagsasanay tungkol sa "Pang - abay na Panlunan".

Topic 66

2-
Pang - abay na Panlunan

Pagsasanay tungkol sa "Pang - abay na Panlunan".6

Lesson 20

Topic 43

2-
Sanhi at Epekto

Pagsasanay tungkol sa "Sanhi at Epekto".

Topic 44

2-
Sanhi at Epekto

Pagsasanay tungkol sa "Sanhi at Epekto".

Topic 69

2-
Pang - abay na pamaraan

Pagsasanay tungkol sa "Pang - abay na pamaraan".

Topic 70

2-
Pang - abay na pamaraan

Pagsasanay tungkol sa "Pang - abay na pamaraan".

Lesson 21

2-

Topic 7

4-
Paru - parong Itim (Pabulang Dula)

"Paru - parong Itim" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Lesson 27

2-
2-

Lesson 28

1-

Lesson 32

1-

Chapter 7

Lesson 15

11-

Lesson 22

Topic 2

4-
Mahalaga ang Magkaisa (Pabulang Padula)

"Mahalaga ang Magkaisa" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 73

2-
Parirala at Pangungusap

Pagsasanay tungkol sa "Parirala at Pangungusap".

Topic 74

2-
Parirala at Pangungusap

Pagsasanay tungkol sa "Parirala at Pangungusap".

Lesson 24

Topic 35

2-
Pagsulat ng talambuhay

Pagsasanay tungkol sa "Pagsulat ng talambuhay".

Topic 36

2-
Pagsulat ng talambuhay

Pagsasanay tungkol sa "Pagsulat ng talambuhay".

Topic 75

2-
Pangungusap na Pasalaysay at Patanong

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Pasalaysay at Patanong".

Topic 76

2-
Pangungusap na Pasalaysay at Patanong

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Pasalaysay at Patanong".

Lesson 25

Topic 4

4-
Science Fiction (Sanaysay na Nagpapaliwanag)

Isang Kuwentong Pabulang Science Fiction na Pinamagatang "Maging Isang Astronaut" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Topic 77

2-
Pangungusap na Pautos at Pakiusap

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Pautos at Pakiusap".

Topic 78

2-
Pangungusap na Pautos at Pakiusap

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Pautos at Pakiusap".

Lesson 26

Topic 79

2-
Pangungusap na Padamdam

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Padamdam".

Topic 80

2-
Pangungusap na Padamdam

Pagsasanay tungkol sa "Pangungusap na Padamdam".

Lesson 28

Topic 3

4-
Kapayapaan ang Ibig

Isang talambuhay na pinamagatang "Kapayapaan ang Ibig" hango sa aklat ng Komunikasyon 1.

Lesson 32

13-

Chapter 10

Lesson 4

1-

Chapter 11

Lesson 2

1-

You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!