Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 6

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

4-
Ikaw at Ako, May Karapatan (Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Diyalogo na pinamagatang “Ikaw at Ako, May Karapatan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 2

Topic 2

4-
Yamang Lupa…Yaman ng Tao (Artikulo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang artikulo na pinamagatang “Yamang Lupa…Yaman ng Tao“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

4-
Yamang Lupa…Yaman ng Tao (Artikulo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang artikulo na pinamagatang “Yamang Lupa…Yaman ng Tao“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 3

Topic 3

4-
Ang Pilandok at ang Tigre (Pabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Pabula na pinamagatang “Ang Pilandok at ang Tigre“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 4

Topic 1

1-
Elemento ng Maikling Kuwento

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Elemento ng Maikling Kuwento.

Topic 4

4-
Ang Biyaya ng Pagmamahal (Maikling Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang maikling kwento na pinamagatang “Ang Biyaya ng Pagmamahal“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 5

Topic 1

1-
Tula

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tula.

Topic 5

4-
Handog sa mga Bagong Bayani (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Handog sa mga Bagong Bayani“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Chapter 2

Lesson 6

Topic 6

4-
Kailan Karapat-dapat ang Pagpapatawad? (Parabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang parabula na pinamagatang “Kailan Karapat-dapat ang Pagpapatawad? “ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 7

Topic 7

4-
Bakit May Tagasagwan? Kuwentong-bayan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-bayan na pinamagatang “Bakit May Tagasagwan?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 8

Topic 1

4-
Aliguyon…Bayaning Mandirigma (Epiko)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Epiko na pinamagatang “Aliguyon…Bayaning Mandirigma“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Chapter 3

Lesson 9

Topic 2

4-
Sa Kabataan (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tula na pinamagatang “Sa Kabataan“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 11

Topic 4

4-
Bayan Ko (Tulang Liriko)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tulang liriko na pinamagatang “Bayan Ko“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 12

Topic 5

4-
Dekada '70 (Nobela)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang nobela na pinamagatang “Dekada '70“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 13

Topic 6

4-
Ang Alamat ng Bulkang Pinatubo (Alamat)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang alamat na pinamagatang “Ang Alamat ng Bulkang Pinatubo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Chapter 4

Lesson 15

Topic 1

4-
Ang Regalo ni Kϋ (Kuwentong-bayan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-bayan na pinamagatang “Ang Regalo ni Kϋ“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 17

Topic 3

4-
Aaaw! Ang Init! (Tekstong Informative)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tekstong impormatibo na pinamagatang “Aaaw! Ang Init“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 18

Topic 4

4-
Isang Araw ng Pagkakaisa (Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang diyalogo na pinamagatang “Isang Araw ng Pagkakaisa“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Chapter 5

Lesson 19

Topic 5

4-
Tumaob sa Guimaras (Balita)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Balita na pinamagatang “Tumaob sa Guimaras“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Topic 51

2-
Pagtukoy ng detalye ng balita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy ng detalye ng balita”.

Topic 52

2-
Pagtukoy ng detalye ng balita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy ng detalye ng balita”.

Lesson 20

Topic 6

4-
Walang Hanggang Pagmamahal (Mitolohiya)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Mitolohiya na pinamagatang “Walang Hanggang Pagmamahal“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 21

Topic 25

2-
Pagsulat ng liham

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng liham

Topic 26

2-
Pagsulat ng liham

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng liham

Lesson 22

Topic 1

4-
Ang Walang Utang na Loob (Pabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Pabula na pinamagatang “Ang Walang Utang na Loob“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 23

Topic 2

4-
Dapat Ba o Hindi? (Debate)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang debate na pinamagatang “Dapat Ba o Hindi?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 24

Topic 3

4-
Dalawang Araw sa Buhay ni Anne Frank (Talaarawan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang talaarawan na pinamagatang “Dalawang Araw sa Buhay ni Anne Frank“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 25

Topic 4

4-
Magbigay (Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang sanaysay na pinamagatang “Magbigay“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 26

Topic 5

4-
Dahil sa Isang Pirasong Papel (Katutubong Kuwento)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-katutubo na pinamagatang “Dahil sa Isang Pirasong Papel“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Lesson 28

Topic 7

4-
Nasaan Sila? (Kuwentong Kababalaghan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-kababalaghan na pinamagatang “Nasaan Sila?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 6.

Chapter 6

Lesson 24

Topic 67

2-
Pagsulat ng talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng talaarawan”.

Topic 68

2-
Pagsulat ng Talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng talaarawan”.

Chapter 7

Lesson 26

Topic 77

2-
Pagguhit ng pangyayari sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagguhit ng pangyayari sa kuwento”.

Topic 78

2-
Pagguhit ng pangyayari sa kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagguhit ng pangyayari sa kuwento”.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!