Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 5

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

2-
Pinagmulan ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pinagmulan ng mga Pilipino.

Topic 2

2-
Pinagmulan ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pinagmulan ng mga Pilipino.

Topic 3

2-
Pinagmulan ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pinagmulan ng mga Pilipino.

Topic 4

2-
Pinagmulan ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pinagmulan ng mga Pilipino.

Topic 5

2-
Pinagmulan ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pinagmulan ng mga Pilipino.

Lesson 2

Topic 6

2-
Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Lipunan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Lipunan.

Topic 7

2-
Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Lipunan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Lipunan.

Topic 11

2-
Pamahalaan ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamahalaan ng mga Unang Pilipino.

Lesson 3

Topic 9

2-
Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Edukasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay ng mga Unang Pilipino - Edukasyon.

Lesson 4

Topic 12

2-
Relihiyon ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Relihiyon ng mga Unang Pilipino.

Lesson 6

Topic 10

2-
Pamumuhay ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay ng mga Unang Pilipino.

Topic 13

2-
Sistema ng Kabuhayan ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Sistema ng Kabuhayan ng mga Unang Pilipino.

Topic 14

2-
Sistema ng Pamumuhay ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Sistema ng Pamumuhay ng mga Unang Pilipino.

Topic 15

2-
Pamumuhay ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay ng mga Unang Pilipino.

Chapter 2

Lesson 1

Topic 16

2-
Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas.

Topic 17

2-
Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas.

Topic 18

2-
Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas.

Topic 19

2-
Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas.

Topic 20

2-
Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagdating ng mga Dayuhan sa Pilipinas.

Topic 21

2-
Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Pamahalaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Pamahalaan.

Topic 27

2-
Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.

Topic 28

2-
Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.

Topic 29

2-
Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.

Topic 30

2-
Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas.

Lesson 3

Topic 25

2-
Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Sistema ng Edukasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Sistema ng Edukasyon.

Lesson 4

Topic 1

8-
Pakikipag-Ugnayan sa Labas (Part 1) (Pamana Ep 17)

Matutunghayan sa programang ito ang mga impluwensiyang dayuhan na ating inangkop sa ating sariling kultura na hatid ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Mababatid na ang mga impluwensiyang ito ay masasaksihan pa rin sa kasalukuyan.

8-
Pakikipag-Ugnayan sa Labas (Part 2) (Pamana Ep 17)

Matutunghayan sa programang ito ang mga impluwensiyang dayuhan na ating inangkop sa ating sariling kultura na hatid ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Mababatid na ang mga impluwensiyang ito ay masasaksihan pa rin sa kasalukuyan.

Lesson 5

Topic 23

2-
Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Kabuhayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pilipinas Dulot ng Pananakop ng mga Espanyol - Kabuhayan.

Lesson 7

Topic 26

2-
Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas – Rebelyon at Rebolusyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas – Rebelyon at Rebolusyon.

Topic 31

2-
Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol.

Topic 32

2-
Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol.

Topic 33

2-
Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol.

Topic 34

2-
Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol.

Topic 35

2-
Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkakaisa ng mga Pilipino sa Panahon ng Pananakop ng mga Espanyol.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 36

2-
Mga Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol.

Topic 37

2-
Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol.

Topic 38

2-
Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol.

Topic 39

2-
Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol.

Topic 40

2-
Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pag-aaklas ng mga Pilipino Laban sa mga Espanyol.

Topic 41

2-
Ang Pakikibaka para sa Kalayaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pakikibaka para sa Kalayaan.

Topic 51

2-
Panahon ng Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Panahon ng Komonwelt.

Lesson 3

Topic 46

1-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano.

Topic 47

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano.

Topic 48

2-
: Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano.

Topic 49

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano.

Topic 50

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng mga Pilipino sa Panahon ng mga Amerikano.

Lesson 5

Topic 42

2-
Ang Pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano.

Topic 43

2-
Ang Digmaang Pilipino at Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Digmaang Pilipino at Amerikano.

Topic 44

2-
Ang Digmaang Pilipino-Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Digmaang Pilipino-Amerikano.

Topic 45

2-
Ang Digmaang Pilipino-Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Digmaang Pilipino-Amerikano.

Lesson 6

Topic 1

8-
Ang Pananakop ng mga Dayuhan (Part 1) (Pamana Ep 18)

Ang programang ito ay isang pagbabalik-tanaw sa mga makasaysayang pangyayari na naganap kaugnay ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa.

8-
Ang Pananakop ng mga Dayuhan (Part 2) (Pamana Ep 18)

Ang programang ito ay isang pagbabalik-tanaw sa mga makasaysayang pangyayari na naganap kaugnay ng pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa.

Chapter 4

Lesson 1

Topic 52

2-
Panahon ng Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Panahon ng Komonwelt.

Topic 54

2-
Panahon ng Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Panahon ng Komonwelt.

Topic 55

2-
Panahon ng Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Panahon ng Komonwelt.

Topic 56

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt.

Topic 57

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt.

Topic 58

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt.

Topic 59

2-
Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Pamumuhay ng Pilipino sa Ilalim ng Panahalaang Komonwelt.

Topic 60

2-
Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Topic 61

2-
Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay.

Topic 62

2-
Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay.

Topic 63

2-
Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay.

Topic 64

2-
Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay.

Topic 65

2-
Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Administrasyon nina Manuel Roxas, Elpidio Quirino, at Ramon Magsaysay.

Topic 66

2-
Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal.

Topic 67

2-
Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal.

Topic 68

2-
Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal.

Topic 69

2-
Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal.

Topic 70

2-
Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Carlos Garcia at Diosdado Macapagal.

Lesson 3

Topic 71

2-
Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos.

Topic 72

2-
Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos.

Topic 73

2-
Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos.

Topic 74

2-
Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos.

Topic 75

2-
Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, at Fidel Ramos.

Lesson 5

Topic 76

2-
Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III.

Topic 77

2-
Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III.

Topic 78

2-
Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III.

Topic 79

2-
Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III.

Topic 80

2-
Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamamahala nina Joseph Estrada, Gloria Arroyo, at Benigno Aquino III.

Chapter 8

Lesson 22

Topic 42

2-
Sequencing the major ideas and concepts in a selection

It provides exercises on sequencing the major ideas and concepts in a selection.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!