Members Login
Book IMs


Downloads


Komunikasyon 5

Nililinang ang pag-aaral ng wikang Filipino nang buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pag-aaral, pagsasanib sa araling pang-gramatika at mahahalagang pagpapahalaga sa buhay. Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

•  Pinagsanib sa Pagbasa at Wika.
•  Kinapapalooban ng mga kasanayang itinakda ng K-12 kurikulum.
•  Backward Design.
•  Differentiated Instruction (DI).
•  Tranpormatibong Pagkatuto.
•  Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa pag-aaral ng wika.
•  Makukulay at magagandang pantulong na grapiko.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

4-
Aralin 1_Naudlot na Pangarap (Kuwentong-bayan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-bayan na pinamagatang “Naudlot na Pangarap “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

2-
Paksa 1: Pagbibigay ng kasingkahulugan ng salita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay ng kasingkahulugan ng salita”.

Topic 2

2-
Paksa 2: Pagbibigay ng kasingkahulugan ng salita

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay ng kasingkahulugan ng salita”.

Topic 3

2-
Paksa 3: Bahagi ng Pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Bahagi ng Pangungusap”.

Topic 4

2-
Paksa 4: Bahagi ng Pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Bahagi ng Pangungusap”.

Topic 61

2-
Paksa 5: Pangunahing diwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing diwa”.

Topic 75

2-
Paksa 75: Pagsusuri sa wasto at maling detalye

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri sa wasto at maling detalye”.

Topic 76

2-
Paksa 76: Pagsusuri sa wasto at maling detalye

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri sa wasto at maling detalye”.

Lesson 2

Topic 2

4-
Aralin 2_Nakabukas na Palad (Sanaysay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na pinamagatang “Nakabukas na Palad “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 5

2-
Paksa 5: Pangunahing diwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing diwa”.

Topic 6

2-
Paksa 6: Pangunahing diwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing diwa”.

Topic 7

2-
Paksa 7: Ayos ng pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ayos ng pangungusap”.

Topic 8

2-
Paksa 8: Ayos ng pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ayos ng pangungusap”.

Topic 41

2-
Paksa 41: Pagsusuri ng opinyon at katotohanan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng opinyon at katotohanan”.

Lesson 3

Topic 3

4-
Aralin 3_Kakaibang Prinsesa (Kuwentong Naglalarawan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong Naglalarawan na pinamagatang “Kakaibang Prinsesa “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 9

2-
Paksa 9: Pagbibigay ng palagay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay ng palagay”.

Topic 10

2-
Paksa 10: Pagbibigay ng palagay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay ng palagay”.

Topic 11

2-
Paksa 11: Uri ng pangungusap ayon sa gamit

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Uri ng pangungusap ayon sa gamit”.

Topic 55

2-
Paksa 55: Pagtukoy sa kasalungat at kasingkahulugan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa kasalungat at kasingkahulugan”.

Topic 57

2-
Paksa 57: Pagbibigay pananaw

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay pananaw”.

Topic 58

2-
Paksa 58: Pagbibigay pananaw

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbibigay pananaw”.

Lesson 4

Topic 1

1-
Pagsulat ng Reaksyon sa Binasa

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagsulat ng Reaksyon sa Binasa.

Topic 4

4-
Aralin 4_Ang Kabayanihan ni Aso (Pabula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Pabula na pinamagatang “Ang Kabayanihan ni Aso “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 12

2-
Paksa 12: Uri ng pangungusap ayon sa gamit

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Uri ng pangungusap ayon sa gamit”.

Topic 15

2-
Paksa 15: Uri ng sugnay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Uri ng sugnay”.

Topic 16

2-
Paksa 16: Uri ng Sugnay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Uri ng sugnay”.

Topic 56

2-
Paksa 56: Pagtukoy sa kasalungat at kasingkahulugan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa kasalungat at kasingkahulugan”.

Lesson 5

Topic 61

2-
Paksa 5: Pangunahing diwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangunahing diwa”.

Chapter 2

Lesson 5

Topic 5

4-
Aralin 5_Kumilos Tayo! (Tula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Tula na pinamagatang “Kumilos Tayo! “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 17

2-
Paksa 17: Pangngalan at uri nito

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangngalan at uri nito”.

Topic 42

2-
Paksa 42: Pagsusuri ng opinyon at katotohanan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng opinyon at katotohanan”.

Lesson 6

Topic 6

4-
Aralin 6_Ang Bahaghari (Komiks)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Komiks na pinamagatang “Ang Bahaghari “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 19

2-
Paksa 19: Kailanan at kasarian ng pangngalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kailanan at kasarian ng pangngalan”.

Topic 20

2-
Paksa 20: Kailanan at kasarian ng pangngalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kailanan at kasarian ng pangngalan”.

Lesson 7

Topic 7

4-
Aralin 7_Ang Magandang Balita (Diyalogo)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Diyalogo na pinamagatang “Ang Magandang Balita “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 18

2-
Paksa 18: Pangngalan at uri nito

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pangngalan at uri nito”.

Topic 21

2-
Paksa 21: Ugnayan ng sanhi at bunga

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ugnayan ng sanhi at bunga”.

Topic 22

2-
Paksa 22: Ugnayan ng sanhi at bunga

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ugnayan ng sanhi at bunga”.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 25

2-
Paksa 25: Panauhan at kailanan ng panghalip panao

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panauhan at kailanan ng panghalip panao”.

Topic 26

2-
Paksa 26: Panauhan at kailanan ng panghalip panao

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panauhan at kailanan ng panghalip panao”.

Lesson 2

Topic 2

4-
Aralin 2_Ang Alamat ng Alitaptap (Alamat)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Alamat na pinamagatang “Ang Alamat ng Alitaptap “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 27

2-
Paksa 27: Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (simili at metapor)

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (simili at metapor)”.

Topic 28

2-
Paksa 28: Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (simili at metapor)

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (simili at metapor)”.

Topic 29

2-
Paksa 29: Panghalip paari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip paari”.

Topic 30

2-
Paksa 30: Panghalip paari

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip paari”.

Lesson 3

Topic 31

2-
Paksa 31: Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (Personipikasyon)

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (Personipikasyon)”.

Topic 32

2-
Paksa 32: Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (Personipikasyon)

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsusuri ng tayutay sa babasahin (Personipikasyon)”.

Topic 33

2-
Paksa 33: Panghalip Patulad

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Patulad”.

Topic 34

2-
Paksa 34: Panghalip Patulad

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Patulad”.

Topic 35

2-
Paksa 35: Pagsulat ng Talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Talaarawan”.

Topic 36

2-
Paksa 36: Pagsulat ng Talaarawan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Talaarawan”.

Lesson 4

Topic 4

4-
Aralin 4_Ang Pag-asa ng Bayan (Patalastas)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Patalastas na pinamagatang “Ang Pag-asa ng Bayan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 37

2-
Paksa 37: Panghalip Pamatlig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Pamatlig”.

Topic 38

2-
Paksa 38: Panghalip Pamatlig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip Pamatlig”.

Topic 39

2-
Paksa 39: Pagsulat ng Patalastas

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Patalastas”.

Topic 40

2-
Paksa 40: Pagsulat ng Patalastas

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng Patalastas”.

Lesson 5

Topic 5

4-
Aralin 5_Sino ang Mamumuno? (Dula)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Dula na pinamagatang “Sino ang Mamumuno? “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 43

2-
Paksa 43: Panghalip pananong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip pananong”.

Topic 44

2-
Paksa 44: Panghalip pananong

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip pananong”.

Lesson 6

Topic 6

4-
Aralin 6_Ang Bantog na Bayani (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talambuhay na pinamagatang “Ang Bantog na Bayani “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 45

2-
Paksa 45: Panghalip panaklaw

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip panaklaw”.

Topic 46

2-
Paksa 46: Panghalip panaklaw

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Panghalip panaklaw”.

Topic 47

2-
Paksa 47: Talambuhay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Talambuhay”.

Topic 48

2-
Paksa 48: Talambuhay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Talambuhay”.

Lesson 7

Topic 7

4-
Aralin 7_Harapin ang Krisis (Editoryal)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Editoryal na pinamagatang “Harapin ang Krisis “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Chapter 4

Lesson 1

Topic 51

2-
Paksa 51: Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram”.

Topic 52

2-
Paksa 52: Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagtukoy sa Kahulugan ng salitang hiram”.

Lesson 3

Topic 59

2-
Paksa 59: Pokus ng pandiwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pokus ng pandiwa”.

Topic 60

2-
Paksa 60: Pokus ng pandiwa

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pokus ng pandiwa”.

Lesson 7

Topic 1

1-
DRTA

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa DRTA.

Lesson 14

Topic 7

4-
Aralin 7_Harapin ang Krisis (Editoryal)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Editoryal na pinamagatang “Harapin ang Krisis “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Lesson 15

Topic 1

4-
Aralin 1_Laban para sa Kalikasan (Talambuhay)

Ang audio file na ito ay tungkol sa Talambuhay na pinamagatang “Laban para sa Kalikasan “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Lesson 16

Topic 2

4-
Aralin 2_Ang Pinakamalaking Isda sa Daigdig (Tekstong Informative)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tekstong impormatibo na pinamagatang “Ang Pinakamalaking Isda sa Daigdig“ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Chapter 5

Lesson 4

Topic 61

2-
Paksa 61: Pang-uring panlarawan, pamilang, at pantangi

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pang-uring panlarawan, pamilang, at pantangi”.

Topic 62

2-
Paksa 62: Pang-uring panlarawan, pamilang, at pantangi

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pang-uring panlarawan, pamilang, at pantangi”.

Lesson 5

Topic 63

2-
Paksa 63: Kayarian ng pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kayarian ng pang-uri”.

Topic 64

2-
Paksa 64: Kayarian ng pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kayarian ng pang-uri”.

Lesson 6

Topic 65

2-
Paksa 65: Kaantasan o kasidhian ng pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaantasan o kasidhian ng pang-uri”.

Topic 66

2-
Paksa 66: Kaantasan o kasidhian ng pang-uri

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaantasan o kasidhian ng pang-uri”.

Lesson 7

Topic 67

2-
Paksa 67: Mga uri ng pang-abay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Mga uri ng pang-abay”.

Topic 68

2-
Paksa 68: Mga uri ng pang-abay

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Mga uri ng pang-abay”.

Lesson 19

Topic 5

4-
Aralin 5_Paano Gagawing Ginto ang Tanso? (Kuwento-bayan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwento-bayan na pinamagatang “Paano Gagawing Ginto ang Tanso?“ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Lesson 20

Topic 6

4-
Aralin 6_Habang Hindi Pa Huli ang Lahat (Sanaysay na Pangkahulugan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Sanaysay na Pangkahulugan na pinamagatang “Habang Hindi Pa Huli ang Lahat “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Lesson 21

Topic 7

4-
Aralin 7_Sa Pagtanggap ng Papuri (Talumpati)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Talumpati na pinamagatang “Sa Pagtanggap ng Papuri“ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Chapter 6

Lesson 1

Topic 1

1-
Pair, Assist and Reflect

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pair, Assist and Reflect.

1-
DRTA

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa DRTA.

4-
Aralin 1_Ang Mantel (Salaysay / Tekstong Narative)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Salaysay/Tekstong Narative na pinamagatang “Ang Mantel “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 69

2-
Paksa 69: Gamit ng pang-angkop

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng pang-angkop”.

Topic 70

2-
Paksa 70: Gamit ng pang-angkop

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng pang-angkop”.

Lesson 2

Topic 1

1-
Paired Reading

Ang PPT presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Paired Reading.

Topic 2

4-
Aralin 2_Tayo na at Maglakbay (Tekstong Informative)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang tekstong impormatibo na pinamagatang “Tayo na at Maglakbay “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 71

2-
Paksa 71: Gamit ng pang-ukol

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng pang-ukol”.

Topic 72

2-
Paksa 72: Gamit ng pang-ukol

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng pang-ukol”.

Lesson 3

Topic 79

2-
Paksa 79: Liham Pangkalakalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Liham Pangkalakalan”.

Topic 80

2-
Paksa 80: Liham Pangkalakalan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Liham Pangkalakalan”.

Lesson 4

Topic 4

4-
Aralin 4_Si Phaeton at si Apollo (Mitolohiyang Griyego)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Mitolohiyang Griyego na pinamagatang “Si Phaeton at si Apollo“ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 73

2-
Paksa 73: Gamit ng Pangatnig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng Pangatnig”.

Topic 74

2-
Paksa 74: Gamit ng Pangatnig

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng Pangatnig”.

Chapter 7

Lesson 26

Topic 5

4-
Aralin 5_Ang Panaginip (Bahagi ng Nobela)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Bahagi ng Nobela na pinamagatang “Ang Panaginip “ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.

Topic 77

2-
Paksa 77: Gamit ng gitling

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng gitling”.

Topic 78

2-
Paksa 78: Gamit ng gitling

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Gamit ng gitling”.

Lesson 27

Topic 7

4-
Aralin 7_ Sa Pagmamahal ng Ina (Kuwentong-bayan)

Ang audio file na ito ay tungkol sa isang Kuwentong-bayan na pinamagatang “Sa Pagmamahal ng Ina“ hango sa aklat ng Komunikasyon 5.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!