Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 2

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

8-
Sino at Ano ang Pilipino (Part 1) (Pamana Ep 1)

Matutuklasan sa programang ito kung ano ang mga pamantayan ng pagka-Pilipino. Matutunghayan rin ang ibang mga aspeto ng kulturang Pilipino.

8-
Sino at Ano ang Pilipino (Part 2) (Pamana Ep 1)

Matutuklasan sa programang ito kung ano ang mga pamantayan ng pagka-Pilipino. Matutunghayan rin ang ibang mga aspeto ng kulturang Pilipino.

Topic 2

8-
Iba't-Ibang Pamayanan (Part 1) (Pamana Ep 12)

Matututunan ang iba't ibang uri ng pamayanan: pamayanang rural at pamayanang urban.

8-
Iba't Ibang Pamayanan (Part 2) (Pamana Ep 12)

Matututunan ang iba't ibang uri ng pamayanan: pamayanang rural at pamayanang urban.

Topic 5

2-
Pamayanang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pamayanang Pilipino.

Topic 6

2-
Pamayanang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Pamayanang Pilipino.

Topic 7

2-
Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng mga Pilipino.

Topic 8

2-
Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng mga Pilipino.

Topic 9

2-
Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng mga Pilipino.

Topic 12

2-
Mga Hanapbuhay ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Hanapbuhay ng mga Pilipino.

Topic 13

2-
Ang Lipunang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Ang Lipunang Pilipino.

Lesson 2

Topic 1

8-
Katangitanging Ugaling Pilipino (Part 1) (Pamana Ep. 15)

Malalaman kung paano nakakatulong at nakakabuti ang mga ugaling Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay.

8-
Katangitanging Ugaling Pilipino (Part 2) (Pamana Ep. 15)

Malalaman kung paano nakakatulong at nakakabuti ang mga ugaling Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Topic 2

2-
Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Katangian ng mga Pilipino.

Lesson 3

Topic 1

8-
Mga Likas Na Yaman Ng Bansa (Part 1) (Pamana Ep 8)

Tatalakayin ang mga uri ng likas na yaman: lupa, tubig at mineral. Makikita kung saan sila matatagpuan, mga produktong nagmumula sa kanila.

8-
Mga Likas na Yaman ng Bansa (Part 2) (Pamana Ep 8)

Tatalakayin ang mga uri ng likas na yaman: lupa, tubig at mineral. Makikita kung saan sila matatagpuan, mga produktong nagmumula sa kanila.

Lesson 4

Topic 10

2-
Mga Anyong Tubig at Lupa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Anyong Tubig at Lupa.

Topic 11

2-
Mga Anyong Tubig at Lupa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Anyong Tubig at Lupa.

Topic 14

2-
Mga Anyong Lupa at Tubig

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Anyong Lupa at Tubig.

Lesson 5

Topic 1

8-
Mga Magaganda At Makasaysayang Pook Sa Pilipinas (Part 1) (Pamana Ep 7)

Matutuklasang mayaman sa mga magagandang tanawin at makasaysayang pook ang Pilipinas. Marami sa mga ito ay hinubog ng kalikasan.

8-
Mga Magaganda At Makasaysayang Pook Sa Pilipinas (Part 2) (Pamana Ep 7)

Matutuklasang mayaman sa mga magagandang tanawin at makasaysayang pook ang Pilipinas. Marami sa mga ito ay hinubog ng kalikasan.

Topic 27

2-
Mga Makasaysayang Pook sa Luzon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Makasaysayang Pook sa Luzon.

Topic 28

2-
Mga Makasaysayang Pook sa Visayas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Makasaysayang Pook sa Visayas.

Topic 29

2-
Mga Makasaysayang Pook sa Mindanao

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Makasaysayang Pook sa Mindanao.

Topic 30

2-
Mga Makasaysayang Pook sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Makasaysayang Pook sa Pilipinas.

Topic 31

2-
Mga Makasaysayang Pook sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Makasaysayang Pook sa Pilipinas.

Lesson 6

Topic 1

8-
Ang Yamang Tao (Part 1) (Pamana Ep 14)

Makikila ang mga yamang tao ng bansa: bata, matanda, lalaki, babae, mga naghahanapbuhay at retirado.

8-
Ang Yamang Tao (Part 2) (Pamana Ep 14)

Makikila ang mga yamang tao ng bansa: bata, matanda, lalaki, babae, mga naghahanapbuhay at retirado.

Topic 20

2-
Populasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Populasyon.

Topic 21

2-
Populasyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Populasyon.

Topic 22

2-
Yamang Tao ng Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Yamang Tao ng Bansa.

Topic 23

2-
Yamang Tao ng Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Yamang Tao ng Bansa.

Topic 24

2-
Yamang Tao ng Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Yamang Tao ng Bansa.

Topic 25

2-
Yamang Tao ng Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Yamang Tao ng Bansa.

Topic 26

2-
Yamang Tao ng Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Yamang Tao ng Bansa.

Lesson 7

Topic 32

2-
Mga Pangunahing Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pangunahing Direksyon.

Topic 33

2-
Mga Pangunahing Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pangunahing Direksyon.

Topic 34

2-
Mga Pangunahing Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pangunahing Direksyon.

Topic 35

2-
Mga Panandang Ginagamit sa Mapa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Panandang Ginagamit sa Mapa.

Topic 36

2-
Mapa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mapa.

Lesson 8

Topic 1

8-
Pambansang Watawat, Awit at Wika (Part 1) (Pamana Ep 19)

Tatalakayin sa palabas na ito ang pagkakilala sa pambansang sagisag.

8-
Pambansang Watawat, Awit at Wika (Part 2) (Pamana Ep 19)

Tatalakayin sa palabas na ito ang pagkakilala sa pambansang sagisag.

Topic 2

8-
Ang Bandila at Pambansang Awit (Part 1) (Pamana Ep 21)

Tatalakayin sa palabas na ito ang pagkilala sa pambansang sagisag.

8-
Ang Bandila at Pambansang Awit (Part 2) (Pamana Ep 21)

Tatalakayin sa palabas na ito ang pagkilala sa pambansang sagisag.

Topic 37

2-
Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas.

Topic 38

2-
Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga maiksing pagsusulit tungkol sa Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas.

Chapter 2

Lesson 2

13-

Chapter 4

Lesson 1

Topic 1

8-
Angking Kakayanan (Part 1) (Pamana Ep 26)

Tinatalakay sa palabas na ito ang mga kakayahan at angking talino ng bawat bata.

8-
Angking Kakayanan (Part 2) (Pamana Ep 26)

Tinatalakay sa palabas na ito ang mga kakayahan at angking talino ng bawat bata.

Lesson 3

Topic 1

8-
Mga Anyong Lupa (Part 1) (Pamana Ep 5)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

8-
Mga Anyong Lupa (Part 2) (Pamana Ep 5)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

Lesson 4

Topic 1

8-
Mga Anyong Tubig (Part 1) (Pamana Ep 6)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng tubig at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

8-
Mga Anyong Tubig (Part 2) (Pamana Ep 6)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng tubig at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

Topic 2

8-
Wastong Pangangalaga sa Kalikasan (Part 1) (Pamana Ep 9)

Pag-aralan ang wastong paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa.

8-
Wastong Pangangalaga sa Kalikasan (Part 2) (Pamana Ep 9)

Pag-aralan ang wastong paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!