Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 1

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 2

Lesson 1

Topic 1

8-
Ang Pamilyang Pilipino (Pamana Ep 11)

Ipinapakilala sa programang ito ang mga miyembro ng pamilya. Pinapakita rin ang mga maliliit at mga malalaking pamilya, kasali ang mga kamag-anak.

Topic 49

2-
Ang Mag-anak na Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Mag-anak na Pilipino.

Topic 50

2-
Ang Mag-anak na Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Mag-anak na Pilipino.

Lesson 2

Topic 51

2-
Maliit o Malaking Pamilyang Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Maliit o Malaking Pamilyang Pilipino.

Lesson 3

Topic 1

8-
Pamilya (Part 1) (Pamana Ep 25)

Tinatalakay ang mga tungkuling ginagampanan ng bawa't miyembro ng isang pamilya. Mababatid ang iba pang mga uri ng pamilya maliban sa nakasanayan.

8-
Pamilya (Part 2) (Pamana Ep 25)

Tinatalakay ang mga tungkuling ginagampanan ng bawa't miyembro ng isang pamilya. Mababatid ang iba pang mga uri ng pamilya maliban sa nakasanayan.

Lesson 4

Topic 52

2-
Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino.

Topic 53

2-
Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino.

Topic 54

2-
Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pangangailangan ng Mag-anak na Pilipino.

Chapter 4

Lesson 5

Topic 69

2-
Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagtulong sa Panahon ng Kalamidad.

Topic 70

2-
Paghahanda sa Kalamidad

Ang flash presentation na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Paghahanda sa Kalamidad.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!