Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 3

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 0

Lesson 0

9-

Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

8-
Ang Ating Mga Ninuno (Part 1) (Pamana Ep 16)

Tatalakayin ang mga teorya ng pinagmulan ng mga Pilipino: Wave Theory at Land Bridges Theory. Ilalarawan ang mga ugali at kultura ng ating ninuno.

8-
Ang Ating Mga Ninuno (Part 2) (Pamana Ep 16)

Tatalakayin ang mga teorya ng pinagmulan ng mga Pilipino: Wave Theory at Land Bridges Theory. Ilalarawan ang mga ugali at kultura ng ating ninuno.

Topic 3

2-
RTP : Paunang Pagtataya

Paunang pagtataya

Topic 26

2-
Ang mga Ninunong Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Ninunong Pilipino.

Topic 27

2-
Ang mga Ninunong Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Ninunong Pilipino.

Topic 28

2-
Ang mga Ninunong Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Ninunong Pilipino.

Lesson 5

Topic 1

8-
Likas na Katangi-tanging Ugaling Pilipino (Part 1) (Pamana Ep 23)

Tatalakayin sa palabas na ito ang mga pamanang di-materyal ng Pilipino at ang magagandang pag-uugali.

8-
Likas na Katangi-tanging Ugaling Pilipino (Part 2) (Pamana Ep 23)

Tatalakayin sa palabas na ito ang mga pamanang di-materyal ng Pilipino at ang magagandang pag-uugali.

Topic 29

2-
Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Ninunong Pilipino.

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino.

Topic 30

2-
Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino.

Topic 31

2-
Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino.

Topic 32

2-
Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino.

Topic 33

2-
Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Kanais-nais na Katangian ng mga Pilipino.

Topic 34

2-
Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino.

Topic 35

2-
Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino.

Topic 36

2-
Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Di-Magagandang Pag-uugali at Saloobin ng mga Pilipino.

Lesson 6

Topic 37

2-
Mga Katangi-tanging Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Katangi-tanging Pilipino.

Topic 38

2-
Mga Katangi-tanging Filipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Katangi-tanging Filipino.

Topic 39

2-
Mga Katangi-tanging Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Katangi-tanging Pilipino.

Chapter 2

Lesson 1

Topic 1

2-
Ang Kapuluan ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapuluan ng Pilipinas.

8-
Biyaya ng Kapuluan (Part 1) (Pamana Ep 20)

Tinatalakay sa palabas na ito ang mga biyaya ng pagiging isang kapuluan ng ating bansa.

8-
Biyaya ng Kapuluan (Part 2) (Pamana Ep 20)

Tinatalakay sa palabas na ito ang mga biyaya ng pagiging isang kapuluan ng ating bansa.

Topic 2

2-
Ang Kapuluan ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapuluan ng Pilipinas.

Topic 3

2-
Ang Kapuluan ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapuluan ng Pilipinas.

Topic 4

2-
Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan.

Topic 5

2-
Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan.

Topic 6

2-
Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan.

Topic 7

2-
Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kapakinabangan ng Isang Kapuluan.

Lesson 2

Topic 1

8-
Saan Matatagpuan ang Pilipinas? (Part 1) (Pamana Ep 2)

Matututunan na ang Pilipinas ay isang archipelago na matatagpuan sa Timog Silangang Asya.

8-
Saan Matatagpuan ang Pilipinas? (Part 2) (Pamana Ep 2)

Matututunan na ang Pilipinas ay isang archipelago na matatagpuan sa Timog Silangang Asya.

Topic 11

2-
Mga Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Direksyon.

Topic 12

2-
Mga Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Direksyon.

Topic 13

2-
Mga Direksyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Direksyon.

Topic 14

2-
Mapang Pisikal ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mapang Pisikal ng Pilipinas.

Topic 15

2-
Mga Pananda sa Mapa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pananda sa Mapa.

Topic 16

2-
Mga Direksyon at Pananda sa Mapa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Direksyon at Pananda sa Mapa.

Lesson 3

Topic 1

8-
Klima ng Pilipinas (Part 1) (Pamana Ep 4)

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.

8-
Ang Klima ng Pilipinas (Part 2) (Pamana Ep 4)

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.

Topic 17

2-
Klima ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Klima ng Pilipinas.

Topic 18

2-
Klima ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Klima ng Pilipinas.

Topic 19

2-
Mga Gawain sa Iba’t Ibang Klima ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Gawain sa Iba’t Ibang Klima ng Pilipinas.

Topic 24

2-
Mga Uri ng Kasuotang Angkop sa Panahon at Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Uri ng Kasuotang Angkop sa Panahon at Kapaligiran.

Lesson 4

Topic 1

8-
Mga Anyong Lupa (Part 1) (Pamana Ep 5)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

8-
Mga Anyong Lupa (Part 2) (Pamana Ep 5)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng lupa at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

Lesson 5

Topic 1

8-
Mga Anyong Tubig (Part 1) (Pamana Ep 6)

Matutuklasan ang kahalagahan ng iba't ibang anyo ng tubig at kung paano ito nakakaapekto sa pamumuhay ng tao.

Topic 8

2-
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig.

Topic 9

2-
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig.

Topic 10

2-
Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Anyong Lupa at Anyong Tubig.

Lesson 6

Topic 1

8-
Wastong Pangangalaga sa Kalikasan (Part 1) (Pamana Ep 9)

Pag-aralan ang wastong paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa.

8-
Wastong Pangangalaga sa Kalikasan (Part 2) (Pamana Ep 9)

Pag-aralan ang wastong paraan ng pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa.

Topic 20

2-
Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran.

Topic 21

2-
Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran.

Topic 22

2-
Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Hanapbuhay na Akma sa Kapaligiran.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 40

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino.

Topic 41

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino.

Topic 42

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino.

Topic 43

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino.

Topic 44

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino.

Topic 45

2-
Mga Mithiin ng mga Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Mithiin ng mga Pilipino

Lesson 2

Topic 49

2-
Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan.

Topic 50

2-
Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan.

Topic 51

2-
Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagtutulungan ng Pamahalaan at Pamayanan.

Lesson 5

Topic 46

2-
Paglinang sa Sariling Kakayahan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Paglinang sa Sariling Kakayahan.

Topic 47

2-
Paglinang sa Sariling Kakayahan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Paglinang sa Sariling Kakayahan.

Topic 48

2-
Paglinang sa Kakayahan ng Kapwa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Paglinang sa Kakayahan ng Kapwa.

Lesson 6

Topic 1

8-
Iba't Ibang Hanapbuhay (Part 1) (Pamana Ep 13)

Malalaman ang iba't ibang uri ng hanapbuhay sa bansa at ang mga kahalagahan nito.

8-
Iba't Ibang Hanapbuhay (Part 2) (Pamana Ep 13)

Malalaman ang iba't ibang uri ng hanapbuhay sa bansa at ang mga kahalagahan nito.

Topic 52

2-
Pagpapahalaga sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagpapahalaga sa Paggawa.

Topic 53

2-
Pagpapahalaga sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagpapahalaga sa Paggawa.

Topic 54

2-
Pagpapahalaga sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagpapahalaga sa Paggawa.

Topic 55

2-
Pagpapahalaga sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagpapahalaga sa Paggawa.

Topic 56

2-
Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa.

Topic 57

2-
Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa.

Topic 58

2-
Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Epekto ng Hindi Kanais-nais na Saloobin sa Paggawa.

Chapter 4

Lesson 2

Topic 62

2-
Mga Panlipunang Paglilingkod

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Panlipunang Paglilingkod.

Topic 63

2-
Mga Panlipunang Paglilingkod

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Panlipunang Paglilingkod.

Topic 64

2-
Mga Panlipunang Paglilingkod

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Panlipunang Paglilingkod.

Topic 71

2-
Ang Pamahalaan at mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaan at mga Mamamayan.

Topic 72

2-
Ang Pamahalaan at mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaan at mga Mamamayan.

Topic 73

2-
Ang Pamahalaan at mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamahalaan at mga Mamamayan.

Lesson 3

Topic 65

2-
Ang Buwis

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Buwis.

Topic 66

2-
Ang Buwis

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Buwis.

Topic 67

2-
Ang Buwis

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Buwis.

Lesson 4

Topic 77

2-
Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay.

Topic 78

2-
Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay.

Topic 79

2-
Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay.

Topic 80

2-
Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Batas at ang Maunlad na Pamumuhay.

Lesson 5

Topic 74

2-
Mga Tungkulin ng mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Tungkulin ng mga Mamamayan.

Topic 75

2-
Mga Tungkulin ng mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Tungkulin ng mga Mamamayan.

Topic 76

2-
Mga Tungkulin ng mga Mamamayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Tungkulin ng mga Mamamayan.

Lesson 6

Topic 59

2-
Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay.

Topic 60

2-
Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay.

Topic 61

2-
Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Karapatan ng Mamamayan sa Mapayapang Pamumuhay.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!