Members Login
Book IMs


Downloads


Kalinangan 7

Nilikha upang magbiay liwanag o kislap sa diwa at kaisipan ng mga mag-aaral at mga guro sa paglinang ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, pagpapahalagaang pangkatauhan at pampanitikaan na makakapag-paunlad sa pagsulong ng wikang Filipino.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 7

2-
Pagbubuod

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagbubuod”.

Lesson 2

Topic 41

2-
Uri ng Payak na Pangungusap

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Uri ng Payak na Pangungusap”.

Chapter 2

Lesson 10

Topic 26

2-
Kaganapan ng Pandiwa at Katuturan ng Kaganapan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaganapan ng Pandiwa at Katuturan ng Kaganapan”.

Topic 27

2-
Kaganapan ng Pandiwa at Katuturan ng Kaganapan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Kaganapan ng Pandiwa at Katuturan ng Kaganapan”.

Lesson 13

Topic 22

2-
Paglalahad ng Sanhi at Bunga

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Paglalahad ng Sanhi at Bunga”.

Topic 23

2-
Sariling Alamat

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Sariling Alamat”.

Chapter 3

Lesson 17

Topic 9

2-
Pagsulat ng isang bahagi ng kuwento

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Pagsulat ng isang bahagi ng kuwento”.

Chapter 4

Lesson 22

Topic 50

2-
Ibong Adarna: Ang Mag-anak ni Haring Fernando

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Ang Mag-anak ni Haring Fernando”.

Lesson 23

Topic 52

2-
Ibong Adarna:Naglakbay Si Don Pedro

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Naglakbay Si Don Pedro”.

Topic 53

2-
Ibong Adarna: Nakipagsapalaran Si Don Diego

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Nakipagsapalaran Si Don Diego”.

Lesson 24

Topic 54

2-
Ibong Adarna: Naglakbay Si Don Juan

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Naglakbay Si Don Juan”.

Lesson 25

Topic 59

2-
Ibong Adarna: Umawit na ang Ibong Adarna

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Umawit na ang Ibong Adarna”.

Lesson 26

Topic 70

2-
Ibong Adarna: Ang Paghahanap ni Don Juan sa Reyno delos Cristal

Ang downloadable ready-to-print (RTP) activity sheet ay naglalaman ng mga pagsasanay tungkol sa “Ibong Adarna: Ang Paghahanap ni Don Juan sa Reyno delos Cristal”.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!