Members Login
Book IMs


Downloads


Kayamanan 4

Pagkahubog bilang mamamayang Pilipino na Makatao, Makabayan, Makakalikasan at Makasandaigdigan.

Filter IMs by :

Chapter   

Lesson     

IM type    


Chapter 1

Lesson 1

Topic 1

8-
Paggamit ng Globo at Mapa (Part 1) (Pamana Ep 3)

Malalaman ang mga palatandaan sa mapa, mga pangunahin at pangalawang direksyon, at ang iba't ibang uri ng mapa.

8-
Paggamit ng Globo at Mapa (Part 2) (Pamana Ep 3)

Malalaman ang mga palatandaan sa mapa, mga pangunahin at pangalawang direksyon, at ang iba't ibang uri ng mapa.

Lesson 3

Topic 14

2-
Araw at Gabi

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Araw at Gabi.

Topic 16

2-
Latitud at Panahon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Latitud at Panahon.

Topic 17

2-
Latitud at Klima

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Latitud at Klima.

Lesson 4

Topic 1

2-
Saan sa Mundo?

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Saan sa Mundo?.

Topic 2

2-
Anong Bansa? Aling Kontinente?

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Anong Bansa? Aling Kontinente?.

Topic 5

2-
Lokasyon ng mga Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Lokasyon ng mga Bansa.

Lesson 5

Topic 1

8-
Klima ng Pilipinas (Part 1) (Pamana Ep 4)

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.

8-
Ang Klima ng Pilipinas (Part 2) (Pamana Ep 4)

Mababatid ang kaugnayan ng klima sa uri ng pamumuhay ng tao sa klima ng bansang kinalalagyan nila.

Topic 18

2-
Katangian ng mga Climate Zone

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Katangian ng mga Climate Zone.

Topic 19

2-
Mga Climate Zone at Biome

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Climate Zone at Biome.

Topic 31

2-
Ang Klima at Panahon sa Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Klima at Panahon sa Pilipinas.

Topic 32

2-
Pilipinas: Isang Climate Hotspot

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pilipinas: Isang Climate Hotspot.

Lesson 6

Topic 20

2-
Ang Kaugnayan ng Klima, Kapaligiran, at ng mga Taong Naninirahan Dito

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kaugnayan ng Klima, Kapaligiran, at ng mga Taong Naninirahan Dito.

Chapter 2

Lesson 1

Topic 33

2-
Mga Yunit na Rehiyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Yunit na Rehiyon.

Topic 34

2-
Mga Lalawigan ng mga Rehiyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Lalawigan ng mga Rehiyon.

Topic 35

2-
Ang Rehiyon ng Ilocos

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Ilocos.

Topic 36

2-
Ang Rehiyon ng Lambak ng Cagayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Lambak ng Cagayan.

Topic 37

2-
Ang Rehiyon ng Lambak ng Cagayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Lambak ng Cagayan.

Topic 38

2-
Ang Rehiyon ng CALABARZON

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng CALABARZON.

Topic 39

2-
Ang Rehiyon ng MIMAROPA

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng MIMAROPA.

Topic 40

2-
Ang Rehiyon ng Bikol

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Bikol.

Topic 41

2-
Ang Rehiyon ng Cordillera

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Cordillera.

Topic 42

2-
Ang Kamaynilaan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kamaynilaan.

Topic 43

2-
Ang Rehiyon ng Kanlurang Visayas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Kanlurang Visayas.

Topic 44

2-
Ang Rehiyon ng Silangang Visayas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Silangang Visayas.

Topic 45

2-
Ang Rehiyon ng Gitnang Visayas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Gitnang Visayas.

Topic 46

2-
Ang Rehiyon ng Zamboanga Peninsula

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Zamboanga Peninsula.

Topic 47

2-
Ang Rehiyon ng Hilagang Mindanao

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Hilagang Mindanao.

Topic 48

2-
Ang Rehiyon ng Davao

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng Davao.

Topic 49

2-
Ang Rehiyon ng SOCCSKSARGEN

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng SOCCSKSARGEN.

Topic 50

2-
Ang Rehiyon ng CARAGA

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng CARAGA.

Topic 51

2-
Ang Rehiyon ng ARMM

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Rehiyon ng ARMM.

Lesson 7

Topic 52

2-
Maraming mga Rehiyon, Iisang Bansa

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Maraming mga Rehiyon, Iisang Bansa.

Topic 53

2-
Mga Pista sa Bayan

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pista sa Bayan.

Chapter 3

Lesson 1

Topic 54

2-
Ang mga Pilipino Bago ang mga Banyagang Pananakop

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Pilipino Bago ang mga Banyagang Pananakop.

Topic 55

2-
Katutubong Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Katutubong Kulturang Pilipino.

Topic 60

2-
Tahanan ng mga Unang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Tahanan ng mga Unang Pilipino.

Lesson 3

Topic 56

2-
Ang Impluwensya ng mga Kastila sa Tahanang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Impluwensya ng mga Kastila sa Tahanang Pilipino.

Topic 57

2-
Ang Sinaunang Pilipinong Negosyante

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Sinaunang Pilipinong Negosyante.

Topic 58

2-
Ang mga Ruta ng Kalakalang Galyon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Ruta ng Kalakalang Galyon.

Topic 59

2-
Pagkikipagpalitan ng Kalakal; Pakikipaghaluan ng Kultura

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pagkikipagpalitan ng Kalakal; Pakikipaghaluan ng Kultura.

Topic 61

2-
Mga Pagbabago sa Ilalim ng Mananakop na Kastila

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pagbabago sa Ilalim ng Mananakop na Kastila.

Topic 62

2-
Ang Pagdating ng mga Kastila

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdating ng mga Kastila.

Topic 63

2-
Ang Pamana ng mga Kastila sa Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamana ng mga Kastila sa Kulturang Pilipino.

Topic 64

2-
Ang mga Di Nagpasakop

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Di Nagpasakop.

Lesson 4

Topic 65

2-
Ang Pagdating ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdating ng mga Amerikano.

Topic 66

2-
Ang mga Pagbabago sa Ilalim ng mga Amerikano

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang mga Pagbabago sa Ilalim ng mga Amerikano.

Topic 67

2-
Ang Pamana ng mga Amerikano sa Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamana ng mga Amerikano sa Kulturang Pilipino.

Lesson 5

Topic 68

2-
Ang Pagdating ng mga Hapones

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pagdating ng mga Hapones.

Topic 69

2-
Ang Pamana ng mga Hapones sa Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Pamana ng mga Hapones sa Kulturang Pilipino.

Topic 71

2-
Pamumuhay na Pilipino: ang Kahapon at ang Ngayon

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Pamumuhay na Pilipino: ang Kahapon at ang Ngayon.

Chapter 4

Lesson 1

Topic 74

2-
Mga Batas at Karapatan na Nagtataguyod ng Katutubong Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Batas at Karapatan na Nagtataguyod ng Katutubong Kulturang Pilipino.

Topic 75

2-
Ang Kahalagahan ng Pagpapanatili ng Kulturang Pilipino

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Ang Kahalagahan ng Pagpapanatili ng Kulturang Pilipino.

Topic 76

2-
Mga Pangkat Etniko ng Pilipinas

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Pangkat Etniko ng Pilipinas.

Lesson 4

Topic 77

2-
Mga Bayaning Pangkultural

Ang printable activity sheet na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa Mga Bayaning Pangkultural.


You are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!