Members Login
Book IMs


Downloads


Kto12 Pointers - Filipino(HS)

Upang makaagapay ang mga paaralan at guro sa pagpaplano at implementasyon ng mga pagbabago, kinakailangan ng mga prosesong tutukoy sa mga nabawas, nadagdag, at napalitang bahagi. Ang maituturing na pinakasimple ngunit kapaki-pakinabang na proseso ay ang paghahambing (curriculum crosswalk) at pagmamapa (curriculum mapping) ng mga nilalaman nito. Nilalayon nito na (1) malaman ang mga ispesipikong pagbabago; (2) matiyak ang spiral progression; (3) masuri at maaral ang mga puwang na maaaring maidulot ng pagbabago at nang sa gayon ay mapunan; at (4) masiguro ang integrasyon ng mga kinakailangang nilalaman ng partikular na disiplina (Jacobs, 2009).


Vol. 2 No. 1 June 2014

Kto12 Pointers - Filipino Vol. 2 No. 1 June 2014


Unang Markahan Baitang 7

Supplemental Lesson Plan 1


Unang Markahan Baitang 8

Supplemental Lesson Plan 1


Unang Markahan Baitang 9

Supplemental Lesson Plan 1


Ikalawang Markahan Baitang 7

Supplemental Lesson Plan 1


Ikalawang Markahan Baitang 8

Supplemental Lesson Plan 1


Ikalawang Markahan Baitang 9

Supplemental Lesson Plan 1


Ikatlong Markahan Baitang 7

Supplemental Lesson Plan


Ikatlong Markahan Baitang 8

Supplemental Lesson Plan


Ikatlong Markahan Baitang 9

Supplemental Lesson Plan


Ikaapat Markahan Baitang 7

Supplemental Lesson Plan


Ikaapat Markahan Baitang 8

Supplemental Lesson Plan


Ikaapat Markahan Baitang 9

Supplemental Lesson PlanYou are now logged in to the Rex Interactive.

Invalid email or password.

OR Account is not yet activated.

Your password has been reset. Please check your email address for details.

Email address doesn't match on any records!